Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, JYET

Tutkintotavoitteiset koulutukset

JYET on arvostettu tutkinto, joka vahvistaa johtamistaitojasi ja liiketoimintaosaamistasi. Suoritettuasi sen saat todistuksen viralliseen suomalaiseen koulutusjärjestelmään kuuluvasta johtamistutkinnosta.

Tutkinnon suorittamiseen valmistava valmennuksemme tukee sinua kehittämään liiketoimintaasi ja menestymään vaativissa johtamistehtävissä. Suositussa valmennuksessamme opitaan vaikuttavimpia esimiestaitoja ja käytännössä toimivuutensa osoittaneita johtamisen työkaluja, jotka luovat edellytyksiä tavoitteelliselle, tehokkaalle ja tuloksekkaalle toiminnalle. Tutkinnon suorittaminen ja työkokemus mahdollistavat diplomikauppiaan arvonimen hakemisen.

Tavoite

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa johtaa, suunnitella ja kehittää yrityksen tai vastuualueensa toimintaa. Hän osaa kehittää toimintaansa ja osaamistaan johtajana tai yrityksen omistajana. Hän osaa johtaa yrityksen tai vastuualueensa henkilöstöä, taloutta ja kehittää toiminnan tuloksellisuutta.

Lisäksi tutkinnon suorittanut hallitsee valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä strategiatyön johtamiseen, projektin johtamiseen, työyhteisön kehittämisen johtamiseen, henkilöstön ja osaamisen johtamiseen, asiakkuuksien johtamiseen, talouden johtamiseen tai tuotanto- ja palveluprosessien johtamiseen.


Kohderyhmä

Kaikille - myös uraansa aloittaville - kauppiaille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa ja johtamistaitojaan. Tutkintoon kuuluu kolme tutkinnon osaa, mutta sen voi suorittaa myös pienemmissä osissa esimerkiksi yksi tutkinnon osa kerrallaan.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaminen ja työkokemus mahdollistavat diplomikauppiaan arvonimen hakemisen.


Koulutuksen kesto

Noin 1 vuosi


Aikataulu ja sijainti

Valmennus sisältää 10 lähipäivää, jotka toteutetaan AVA-akatemiassa Helsingissä.

Lähijakso 1: 25.-26.9.2019
Lähijakso 2: 30.-31.10.2019
Lähijakso 3: 3.-4.12.2019
Webinaari I: 02/2020
Lähijakso 4: 18.-19.3.2020
Webinaari II: 04/2020
Lähijakso 5: 27.-28.5.2020
Webinaari III: 06/2020
Lähijakso 6: 9.-10.9.2020


Pääsisältö ja toteutustapa

Valmennuksessa perehdytään monipuolisesti johtamisen eri osa-alueisiin. Keskeisiä teemoja ovat mm. strateginen johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen, asiakkuuksien ja asiakaskokemuksen johtaminen, talouden johtaminen, erilaiset ihmisten johtamisen taidot, kuten muutoksen johtaminen, valmentava johtaminen, ihmisen mielen johtaminen ja ryhmän dynamiikan johtaminen, osaamisen johtaminen, projektien ja verkostojen johtaminen sekä prosessien johtaminen lean-ajattelua hyödyntäen.

Johtamistaitoja viritetään 360°-palautteen pohjalta rakennettavassa henkilökohtaisessa johtamistaitojen kehittämisohjelmassa sekä Leadership Challenge -harjoituksessa, jossa perehdytään tahdonvoimatutkimuksista tuttuihin suorituskykyä parantaviin tekijöihin. Johtajuuden ja henkisen vahvuuden kehittämisessä hyödynnämme Growth Mindset -työkalua, jonka avulla valmennettava valjastaa vahvuuksiaan ja voimavarojaan hyötykäyttöön.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu tästä

Hinta
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joka on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Kouluttaja
Johtamisen eri osa-alueiden asiantuntijoita

Esite

Lisätietoja
Pasi Haaponiemi
koulutuspäällikkö
pasi.haaponiemi@akatemia.fi
+358 400 963 394