Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Johtamisen erikoisammattitutkinto, jatkuva haku

Tutkintotavoitteiset koulutukset

Haluatko kehittää osaamistasi johtajana ja saada valmiuksia parempaan johtajuuteen? Tule oppimaan lisää johtamistyöstä kaupassa ja suorita samalla erikoisammattitutkinto. Koulutus tarjoaa työvälineitä johtamiseen ja se räätälöidään työtehtäviesi ja ammatillisten kehittymistavoitteidesi mukaan.

Valmennus toimii Non –stop periaatteella eli mukaan voit liittyä milloin sinulle parhaiten sopii.

Tavoite

Johtajana kehittymisen lähtökohtana on oman roolin ja omien vahvuuksien ja kehittymiskohteiden tunnistaminen ja oman johtajuuden kehittäminen. Kehitetään työyhteisön johtamisen taitoja. Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneet johtavat ja kehittävät omaa vastuualuettaan niin, että organisaation strategiat toteutuvat ja saavutetaan asetetut tavoitteet.
Saat kattavaa ja monipuolista kuvaa erilaisista johtamiskäytännöistä, sillä opiskelijat tulevat eri toimialoilta ja yrityksistä.


Kohderyhmä

Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittajilla tulee olla vankka käytännön kokemus johtamisesta ja vahva toimialansa sekä organisaationsa toiminnan osaaminen ja asiatuntemus.


Tutkinnon valinnaisien osien suorittajilla on oltava seuraavat edellytykset (koko tutkinto edellyttää yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista):


- on vastuualueellaan työskenteleviin henkilöihin työnjohto-oikeus (Henkilöstön johtaminen - tutkinnon osa)
- johtaa toimintaa ja asiakkuuksia omalla vastuualueellaan (Asiakkuuksien johtaminen - tutkinnon osa)
- johtaa tuotantoa omalla vastuualueellaan (Tuotannon johtaminen - tutkinnon osa)
- johtaa tai koordinoi oman organisaation toimintaa liittyviä ulkoisia tai sisäisiä verkostoja (Verkostojen johtaminen - tutkinnon osa)


Tutkinnon suorittajilla tulee olla työssä mahdollisuus hoitaa johtamisen erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaisia työtehtäviä, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida kattavasti.


Koulutuksen kesto

Opiskelu sekä tutkinnon suorittaminen määräytyvät yksilöllisesti. Koulutuksen kesto on keskimäärin noin vuosi. Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kokonaiskestoon.


Aikataulu ja sijainti

 Amiedu, Valimotie 8, Helsinki

Valmennus toimii Non –stop periaatteella eli mukaan voit liittyä milloin sinulle parhaiten sopii.


Pääsisältö ja toteutustapa

Sisältö Johtamisen erikoisammattitutkinto koostuu yhdestä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnon pakollinen osa on

1. Johtajana toimiminen Tutkinnon valinnaiset osat ovat

2.1 Henkilöstöjohtaminen

2.2 Asiakkuuksien johtaminen

2.3 Tuotannon johtaminen

2.4 Verkostojen johtaminen

Tutkinnon suorittaja johtaa omassa organisaatiossaan kehittämishankkeen valinnaiseen tutkinnon osaan liittyen. Johtamisen erikoisammattitutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu johtamisosaaminen tutkintotilaisuuksissa aidossa johtamistyössä.

Toteutus:
Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle sekä hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa huomioidaan myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet. Arviointien pohjalta tehdään yhdessä työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi. Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi valitaan muita opintoja henkilökohtaisten ja työpaikan kehittämistarpeiden mukaan. Opinnot koostuvat lähiopetuksesta sekä ohjatusta verkko- ja itseopiskelusta. Lähiopetus toteutetaan jaksoissa, joiden määrä määräytyy opiskelijan lähtötilanteen ja tavoitteiden pohjalta.

Ilmoittautuminen:

Hakeminen tästä linkistä.

Kirjautuminen tapahtuu seuraavilla tunnuksilla:
Käyttäjätunnus: kryhma
Salasana: tutkinto

Alla olevan linkin kautta pääset Amiedun sivustolle.
https://www.amiedu.fi/Koulutushaku/Koulutustuote/id/17060

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

 

Ilmoittautuminen 7.10.2018 mennessä

 

Hinta:
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joka on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Yhteystiedot:

Mirkku Niemi kouluttaja

Muutosvalmennus Palveluami puh. 020 7461 243

mirkku.niemi@amiedu.fi

Asiakaspalvelu

(ma-to klo 8-15.30, pe 8-14)

puhelin 010 80 80 90

asiakaspalvelu@amiedu.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.