Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Henkilöstön ja osaamisen johtaminen

1010
Tutkintotavoitteinen koulutus

Henkilöstön ja osaamisen johtaminen on yksi johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osatutkinnoista. Henkilöstön ja osaamisen johtamisen valmennuksessa syvennytään henkilöstöjohtamisen ja osaamisen johtamisen keskeisiin keinoihin. Taitavan henkilöstöjohtamisen avulla optimoit henkilöstön rakenteen ja määrän, ylläpidät ja kehität erinomaista henkilöstökokemusta sekä varmistat tuottavuuden ja henkilöstön johtamisen strategisten tavoitteiden mukaisesti. Osaamisen johtamisen avulla varmistat, että henkilöstöllä on riittävä osaaminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tule mukaan syventämään henkilöstön ja osaamisen johtamisen taitojasi!

Henkilöstön ja osaamisen johtaminen -osatutkinnon laajuus on 50 osaamispistettä (laajuus yhteensä 180 osaamispistettä). Voit täydentää tutkinnon osan koko tutkinnoksi suorittamalla lisäksi pakollisen tutkinnon osan (Johtajana toimiminen, 80 osaamispistettä) sekä 50 osaamispisteen laajuisesti muita valinnaisia tutkinnon osia. Myös muun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa voidaan huomioida valinnaisena tutkinnon osana, kun sen laajuus on vähintään 50 osaamispistettä.

Tavoite

Tavoitteena on vahvistaa valmennettavan henkilöstön ja osaamisen johtamisen taitoja.

Valmennuksen jälkeen valmennettava osaa
• arvioida ja suunnitella yrityksen tai vastuualueensa henkilöstön rakennetta ja tarvetta strategian mukaisesti
• johtaa, kehittää ja arvioida yrityksessä tai vastuualueellaan tarvittavaa osaamista
• johtaa vastuualueensa henkilöstöä yrityksen tai organisaation strategisten tavoitteiden mukaisesti


Kohderyhmä

Kauppiaat, myymäläpäälliköt ja kauppiaspuolisot


Koulutuksen kesto

Valmennus kestää 5 kuukautta. Kokonaisuus muodostuu kolmesta ½ - 1 päivän valmennuksesta, joiden välillä harjoitellaan johtamistaitoja omassa työssä toteutettavien kehittämistehtävien avulla.

Valmennus toteutetaan AVA-Akatemian tiloissa Helsingissä. Valmennus voidaan järjestää tarvittaessa Microsoft Teams -toteutuksena.

Syksyllä 2022 alkava toteutus:

15.9.2022 tai 18.11.2022

13.12.2022

12.1.2023


Aikataulu ja sijainti
Helsinki
5.4.2022
Helsinki
18.5.2022
Helsinki
6.6.2022
Helsinki
15.9.2022
Helsinki
18.11.2022

Pääsisältö ja toteutustapa

Valmennuksen teemat ovat

- Henkilöstöjohtaminen
- Valmentavan johtamisen taidot sekä palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot
- Psyko- ja ryhmädynamiikka johtamisessa
- Osaamisen johtaminen

Ilmoittautuminen

Keväällä 2022 alkava toteutukseen pääset ilmoittautumaan tästä linkistä.

Hinta
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joka on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Valmentaja
Johtamisen, esihenkilötaitojen ja liiketoimintaosaamisen eri osa-alueiden asiantuntijoita.

Lisätietoja
Ava-akatemia, www.akatemia.fi

koulutuspäällikkö Mirka Kuitunen
puh. +358 43 8243612
mirka.kuitunen@akatemia.fi