Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Kalamestariksi oppisopimuskoulutuksella

1010
Lähikoulutus

Ammattiopisto Livia järjestää kalapalvelutiskillä työskenteleville henkilöille oppisopimuskoulutusta, jonka tavoitteena on saavuttaa tietotaito asiakkaan toiveiden mukaisen ruokakalan valinnasta, tavallisimmista ja tarkoituksenmukaisimmista kalankäsittelymenetelmistä sekä asiakkaan ohjeistamisessa ostetun kalan valmistamisessa onnistuneiksi kalaruoiksi. Vastuukouluttajana toimii kalabiologi, maatalous - metsätieteiden lisensiaatti (MML) Kari Nyberg. Koulutus on suunnattu päivittäistavarakauppojen kalapalvelutiskillä toimiville henkilöille, jotka työskentelevät säännöllisesti kalaosastolla/palvelulinjastossa. Oppisopimuskoulutukseen hakeutumisesta sovitaan työnantajan kanssa. Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto, kun työntekijältä puuttuu ammatillinen koulutus tai halutaan kehittää työntekijän ammattitaitoa ja osaamista. Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen (oppisopimus laaditaan nykyisen työsuhteen päälle). Oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.

Tavoite

Koulutus rakentuu työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, viidestä kahden päivän pituisesta lähipäiväjaksosta sekä etäopetuksesta ja -tehtävistä. Koulutus on tutkintotavoitteista ja se perustuu kalatalouden perustutkinnon seuraaviin tutkinnon osiin, jotka pvat tarkemmin kuvattu alla olevissa linkeissa (Huom! linkit avautuvat hitaasti)

Kalastustuotteiden käsittely ja jalostus, 20 osp

Kalanjalostuksessa ja kalakaupassa toimiminen, 30 osp

Osaaminen osoitetaan näytöissä ja hyväksytyistä suorituksista saa osatutkintotodistukset.

Opetus pitää sisällään myös osioita kalanjalostajan ammattitutkinnosta.


Kohderyhmä

Kalapalvelutiskillä toimivat henkilöt


Koulutuksen kesto

Valmennus kestää noin 7 kuukautta. Jokaiselle laaditaan koulutuksen järjestäjän toimesta henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma. Lähipäivät toteutetaan kalatalous- ja ympäristöopistolla Paraisilla.  Näyttöjä on kaksi, joista toinen suoritetaan Paraisilla ja toinen opiskelijan työpaikalla erikseen sovittuna ajankohtana.

Aikataulu ja sijainti

Seuraava valmennus starttaa tammikuussa 2022. Paikkana Ammattiopisto Livia Paraisilla.

 

Lähikoulutusjaksot:

1. lähijakso: Kalatalouden alkutuotanto ja kala raaka-aineena 18.1.-19.1.2022

2. lähijakso: Kalasta kalastustuotteeksi 15.2.-16.2.2022

3. lähijakso: Kalan jalostustuotanto ja hygieniaa 22.3.-23.3.2022

4. lähijakso: Kädentaidot ja työympäristö. Tuotekehitys, omatuote 19.4.-20.4.2022

5. lähijakso: ja näyttökoe 7.6.-8.6.2022

 

NÄYTTÖKOKEET:

1. Tutkinnon I osan näyttö

yhteisesti Livian kalanjalostushallissa keskiviikkona 8.6. klo 10 alkaen

2. Tutkinnon II osan näyttö

Työpaikoilla erikseen sovittavana ajankohtana 13.6.–30.7.2022.

 


Aikataulu ja sijainti
18.1.-19.1.2022
15.2.-16.2.2022
22.3.-23.3.2022
19.4.-20.4.2022
7.6.-8.6.2022

Pääsisältö ja toteutustapa

 Hakeminen

HUOM! Tammikuussa 2022 alkava valmennus on täynnä

Koulutukseen haetaan sähköisesti osoitteessa www.livia.fi → etusivulla hakijalle kohta → oppisopimuskoulutus → haku luonnonvara-alojen oppisopimuskoulutukseen hakulinkistä. Hyväksy Wilman käyttöehdot ja täytä hakulomakkeen kentät. Kirjoita ”Jokin muu tutkinto/koulutus, joka minua kiinnostaa” -kohtaan Kalamestariksi oppisopimuskoulutuksella. Täytä tarkasti myös oppisopimustyönantajan tiedot.

 

Koulutuksen ajankohta tarkentuu myöhemmin. Jokaiselle laaditaan koulutuksen järjestäjän toimesta henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma.


Opettaja ottaa puhelimitse yhteyttä hakijoihin viimeistään 15. joulukuuta. Tarvittaessa hakuasioissa sinua opastaa opintosihteeri Rita Lindström.


Koulutukseen voidaan valita 10 opiskelijaa hakemusjärjestyksen ja haastattelun perusteella.

 

Kustannukset

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuun ottamatta mahdollisia työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuja.  Opiskelija saa työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana palkkaa. Lähipäiväjaksojen ajalta opiskelija voi anoa koulutuksenjärjestäjältä opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa lähiopetuspäiviltä palkkaa. Lähipäivinä opiskelijoilla on maksuton majoitusmahdollisuus, ruokailut ovat omakustanteisia (lounas n. 4 €).


Lisätietoa koulutuksesta

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä toimii Peimarin koulutuskuntayhtymä, ammattiopisto Livia. Sopimus solmitaan suoraan Livian kanssa.

Lisätietoja opintosihteeri Rita Lindström, puh. 050 303 6513 tai kalatiimin vetäjä Arto Katajamäki, puh. 050 355 5569 arto.katajamaki@livia.fi