Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Lähiesimiestyön ammattitutkinto, Ruokakaupalle suunnattu

Lähi/Monimuotokoulutus

Vastaatko osastoston toiminnasta? Ohjaatko ja perehdytätkö henkilökuntaa ja haluat kehittyä näissä tehtävissä aina vain paremmaksi? Haluatko edetä urallasi kaupassa? Tule oppimaan lisää kaupan esimiestyöstä ja suorita samalla ammattitutkinto. Koulutus räätälöidään työtehtäviesi mukaan niin, että pääset kehittämään osaamistasi lähiesimiestyössä, asiakassuhteiden hoidossa, toiminnan kannattavuudessa ja henkilöstötyössä. Lisäksi opit projektityöskentelytaitoja, verkostoidut muiden esimiesten kanssa ja laajennat kaupan esimiestyössä tarvittavaa osaamistasi.

Tavoite

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Tutkinnon suorittaneilla on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Hänellä on perustiedot esimiestyöstä ja valmiudet kehittää itseään aktiivisesti eteenpäin.


Kohderyhmä

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaja toimii päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa K-ryhmän toimipaikoissa; esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä ja työryhmänsä vetäjänä tai näiden varahenkilönä.


Koulutuksen kesto

n. 1 vuosi


Aikataulu ja sijainti
Amiedu, Amisäätiö
Jatkuva haku

Pääsisältö ja toteutustapa

Tutkintoon valmistava sisältö suunnitellaan yhdessä opiskelijan, työnantajan ja Amiedun pääkouluttajan kanssa, niin että opiskelut tukevat osaamistarpeiden kehittämistä sekä yrityksen tavoiteasetannan toteutumista. Sisällöstä muodostuu näin henkilökohtainen opiskeluohjelma. Tyypillinen sisällön laajuus on 8-12 lähipäivää sekä opiskelijan kehittymistarpeiden mukaisesti itsenäistä opiskelua ja verkkokursseja.
Tutkinto sisältää yhden (1) pakollisen tutkinnon osan ja kaksi (2) valinnaista tutkinnon osaa.

Pakollinen tutkinnon osa on Lähiesimiehenä toimiminen (70 osp).
Valinnaiset tutkinnon osat ovat
Asiakassuhteiden hoito (40 osp),
Toiminnan kannattavuus (40 osp),
Henkilöstötyö (40 osp)
Kehittämissuunnitelma (40 osp).
Voit myös suorittaa tutkinnon osan tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta (40 osp).

Toteutus

Ennen koulutuksen aloitusta arvioidaan koulutuksen ja tutkinnon sopivuus hakeutujalle sekä varsinainen koulutuksen tarve hakeutujan ja työpaikan ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteet huomioiden. Suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi ja tarvittavan osaamisen hankkimiseksi tehdään yhdessä opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän kesken. Jos koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, suunnitteluun osallistuu myös työnantajan edustaja.

Tarvittava osaaminen hankitaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti pääasiassa työpaikalla omissa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevat koulutuspäivät Amiedussa, itseopiskelu sekä itsenäinen tai ohjattu verkko-opiskelu.

Työpaikalta nimetään opiskelijalle ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä vastuullinen työpaikkaohjaaja. Ammatillisen osaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat.

Kouluttaja

Hans Tikkanen
puh. 050 322 5496
hans.tikkanen@amiedu.fi 

Hinta

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä työnantajalle että opiskelijalle

Ilmoittautuminen

https://koulutushaku.amiedu.fi/Koulutushaku/Koulutustuote/id/19692