Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

K-Ruokakauppiasvalmennus

Tutkintotavoitteinen koulutus
Tutkintotavoitteinen koulutus

K-ruokakauppiaan ura alkaa K-Ruokakauppiasvalmennuksen suorittamisella. Kauppiasvalmennus on monimuotoinen opiskeluohjelma, joka koostuu kauppiastyön harjoittelusta kasvattajakauppiaan valmennuksessa, verkossa ohjatusta opiskelusta ja työssä oppimisesta sekä alueellisista ja valtakunnallisista lähijaksoista. Valmennettava työskentelee valmennuksen ajan K-ruokakaupassa.

Tavoite

K-Ruokakauppiasvalmennuksen tavoitteena on antaa ne perustiedot ja -taidot, joiden avulla valmennettava saa riittävät valmiudet kauppiasuran aloittamiseksi.


Kohderyhmä

K-Ruokakauppiasvalmennus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat hakeutumassa K-kauppiasuralle.


Koulutuksen kesto

Keskimäärin 8-18 kuukautta valmennettavan taustasta riippuen.


Aikataulu ja sijainti

Aikataulu suunnitellaan valmennuksen alkaessa. Valmennuksen voi aloittaa missä vaiheessa vuotta tahansa. Harjoittelupaikka valitaan yhdessä rekrytointipäällikön kanssa valmennettavan aluetoiveen perusteella.

Valmennukseen on jatkuva haku.


Pääsisältö ja toteutustapa

K-Ruokakauppiasvalmennus suoritetaan monimuoto-opintoina. Valmennettava työskentelee valmennuksen ajan K-ruokakaupassa päätoimisesti, suorittaen samalla valmennuksen harjoitustehtäviä.

K-Ruokakauppiasvalmennuksen sisältö on jaettu neljään opintojaksoon.

Opintojakso 1 - K-kaupan toiminnan lähtökohdat: tavoitteena ymmärtää K-ryhmän toimintaperiaatteita sekä tuntea harjoittelukaupan asiakaskunnan rakenne, ostokäyttäytyminen sekä kaupan kilpailutilanne.

Opintojakso 2 - Tehokkuuden taustat: tavoitteena ymmärtää ketjusopimuksen ja muiden sopimusten merkitys sekä tuntea tärkeimmät prosessit/systeemit/järjestelmän, joita kauppiaiden tueksi tehdään ja kehitetään Keskossa keskitetysti.

Opintojakso 3 - Myynnin moottorit: tavoitteena oppia hyödyntämään ketjutoiminnan sekä keskitetysti toteutettujen toimintojen kautta saadut hyödyt omassa liiketoiminnassa, ymmärtää kauppiaan lisäarvon ja osata hyödyntää kauppakohtaisia kilpailuetuja.

Opintojakso 4 - Johtaminen: tavoitteena tietää kauppiasvaihtotilanteeseen liittyvät toimintatavat ja periaatteet, ymmärtää kannattavuuden perusteet, osata hyödyntää erilaisia työkaluja toiminnan suunnittelussa ja seurannassa sekä ymmärtää hyvän henkilöstöpolitiikan mukaiset ja tehokkaat johtamisen periaatteet.

 

Hinta
6000 euroa. Valmennuksen hinta veloitetaan sen jälkeen, kun valmennettava on aloittanut K-ruokakauppiaana. Hinta jaksotetaan kolmelle ensimmäiselle toimintavuodelle.

Kouluttaja
Valmennuksen kouluttajina toimivat pääasiassa Keskon asiantuntijat.

Lisätietoja

https://www.kesko.fi/ruokakauppias

Tuura Inha
tuura.inha@kesko.fi
p. 0407038390