Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Neste K Mittarikenttäkoulutukset

1007
Lähikoulutus

Huoltoaseman mittarikenttä tarkoittaa paikkaa huoltoasemalla, jossa sijaitsevat polttoaine mittarit. Mittarikentän hoitaja on vastuussa polttoaineen jakelusta, laitteiden toiminnasta, turvallisuusmääräysten noudattamisesta sekä mahdollisten häiriötilanteiden hallinnasta. Kouluttautuminen on tärkeää, sillä mittarikenttä on huoltoaseman tärkeimpiä osia ja sen asianmukainen hoito varmistaa asiakkaiden turvallisuuden ja tyytyväisyyden. 

Tavoite

Koulutuksessa opit teorian ja käytännön harjoitusten pohjalta asiantuntevan kouluttajan johdolla, miten mittarikentällä toimitaan ja miten mahdollisia ongelmia ratkotaan. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on tarvittavat tiedot ja taidot laitteiden käytöstä ja toiminnasta, polttoaineen jakelusta, turvallisuusmääräysten noudattamisesta sekä häiriötilanteiden hallinnasta. 


Kohderyhmä

Neste K asemien henkilökunta


Koulutuksen kesto

Koulutus kestää n. 3 tuntia joko klo 8.30-12 tai klo 12-15


Aikataulu ja sijainti

Ei aikataulutettuja toteutuksia.Pääsisältö ja toteutustapa

Sisältö

- Turvallisuus / työvaatteet / -asusteet
- Turvallinen työskentely mittarikentällä
- Hätätoimintaohjeet
- Asemanhoitajan välineet / tuotteet / tarvikkeet hoitotyössä
- Avainhallinta, avaimien säilytys
- Aseman puhtaanapito
- Tarkastukset hoitokäynnin yhteydessä
- Aseman tekniikka / tarkastukset
- Vuodot / ylitäytöt
- Aseman hälytin yksiköt
- Lenell hälytykset / reagointi, testaukset
- AD-Blue yleiset hoito ohjeet
- Räjähdysvaaralliset tilat ( ATEX )
- Kaivotyöskentely (säiliöiden huoltokaivot )
-Aseman hälytin yksiköt
- PEK / NOK kaivojen toiminta / testaukset
- Näytteen otto / vesikokeet
- Vikailmoitukset

Toteutustapa ja ilmoittautuminen

Koulutus toteutetaan lähikoulutuksena Neste K asemalla. Kolmen tunnin koulutus sisältää teoriaosuuden ja käytännön harjoitukset. Alta pääset ilmoittautumaan haluamaasi koulutukseen. Maksimimäärä osallistujia yhteen koulutukseen on 10 henkilöä. 

Kevään 2023 koulutukset ovat pidetty.

 

Kouluttaja

Hinkkanen Pertti
Lassila&Tikanoja


Hinta
Maksuton