Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag
Skype/Webinaari

Koulutusohjelman tavoitteena on tukea kaupan henkilökuntaa digitaalisuuteen liittyvän osaamisen kehittämisessä ja edesauttaa uusien digitaalisten ratkaisujen jalkauttamista kauppaan. Verkosto on avoin ja ilmainen kaikille K-Raudan kaupoissa työskenteleville. Vuoden pituisella yhteisellä oppimatkalla vahvistamme osaamista kuukausittain vaihtuvan teeman, työkalun tai palvelun parissa. Syvennämme osaamista niin suunnitteluohjelmiin, sosiaaliseen mediaan ja sen hyödyntämiseen, kuin verkkokauppaan liittyen ja koulutamme mm. kaikki K-Raudan tarjoamat applikaatiot.

Tavoite

K-Rauta ketjussa käytössä olevien digitaalisten työkalujen hallinta sekä sosiaalisen median hyödyntäminen työssä.


Kohderyhmä

  Kauppiaat, kaupan henkilökunta


Koulutuksen kesto

Tammi-joulukuu 2018, 2h/kk.


Aikataulu ja sijainti

Online koulutus, kuukausittainen skype palaveri ja harjoitustehtävät Teamsissa.


Pääsisältö ja toteutustapa

K-Raudan digitaaliset kanavat ja työkalut
Sosiaalinen media
Verkkokauppa

Ilmoittautuminen

Loppuvuoden koulutuksiin voi ilmoittautua Helmi Kärjälle helmi.karja@kesko.fi

Koulutus on maksuton.

Kouluttajina toimivat K-Raudan verkkokaupan ja digitaalisten palvelujen kehittäjät.

Lisätietoja Helmi Kärjä, helmi.karja@kesko.fi