Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Intersport -kauppiasvalmennus 2.0

1008
Lähikoulutus

Intersport –kauppiasvalmennus 2.0 mahdollistaa perinteiset ryhmämalliset valmennukset sekä yksittäisten henkilöiden valmennukset –aina kulloisenkin valmennettavien määrän mukaan. Valmennus 2.0 perustuu ohjattuun kauppiastyön harjoitteluun myymäläpäällikkönä lähtökohtaisesti Intersport Finland Oy:n omistamassa Intersport myymälässä. Toki valmennus on mahdollista suorittaa osin myös toimivan Intersport –kauppiaan kaupassa.  Käytännön työn ohjaajana toimii Intersport –ketjun myyntipäällikkö. Valmennus kestää yhdestä kahteen vuotta.

Tavoite

Kauppiasharjoittelijan oletetaan olevan perillä urheilukaupan lainalaisuuksista ja toiminnasta. Kauppiasharjoittelijan harjoittelujaksolla fokus onkin myymälän johtamisessa ikään kuin kauppiaana toimien. Valmentava myyntipäällikkö huolehtii siitä, että kauppiasharjoittelija saa harjoittelunsa aikana kattavan kokonaiskuvan kaikista kaupan osastoista sekä kauppiaan tehtävistä ja vastuista, jotta kauppiasharjoittelija voi aikanaan kauppiaana ohjata oman kauppansa toimintaa menestyksekkäästi.


Kohderyhmä

Kauppiasharjoittelijat


Koulutuksen kesto

Valmennus kestää yhdestä kahteen vuotta.


Aikataulu ja sijainti

Pääsisältö ja toteutustapa

Intersport –kauppiasvalmennuksen opintokokonaisuus rakennetaan kullekin kauppiasharjoittelijalle yksilöllisesti. Lähtökohtana on kartoittaa ja varmistaa kauppiasharjoittelijan osaaminen. Jokaiseen opintojaksoon liittyy ohjattua käytännön harjoittelua harjoittelukaupassa, työssä oppien. Harjoitustehtävien tavoitteena on perehtyä niihin tietoihin, joiden hallitseminen on kriittistä vähittäiskauppayrittäjälle Intersport -kaupassa, ja joiden käytännön osaamista syvennetään kauppiasharjoittelussa. Osa harjoitustehtävistä suoritetaan valvotusti.

Lähiopinnot vahvistavat niitä tietoja ja taitoja, joita kauppiasharjoittelija tarvitsee kauppiasuralle siirtyessään. Lähijaksot tarjoavat myös mahdollisuuden verkostoitua kollegoiden ja keskolaisten kanssa sekä vaihtaa kokemuksia muiden valmennuksessa olevien kanssa.